Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

Totalt sett gjordes 4 962 utryckningar inom vårt område under 2017, vilket kan jämföras med 5 132 under 2016. En del av minskningen beror på att antalet bränder i fordon samt i skog och mark minskade under 2017.

Utryckning till vissa olyckstyper har minskat medan andra har ökat. Antalet utryckningar till följd av trafikolyckor ökar i takt med att trafikmängden ökar och att räddningstjänsten larmas ut oftare. Även utryckningar som sker till ”I Väntan På Ambulans” (IVPA) fortsätter att öka.

Antalet onödiga automatiska brandlarm minskade med 115 stycken, men fortfarande är nästan var fjärde utryckning till onödiga automatiska brandlarm