Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

Under 2016 var det 26 personer som skadades av brand och en person som dessvärre omkom. I trafikolyckor omkom sju personer i vårt område och 476 skadades. Jämfört med 2015 ökade antalet utlarmningar med ungefär 12 procent.

Under mars inträffade minst antal olyckor dit vi larmades och under januari och juni fick vi de flesta larmen. Flest olyckor inträffade dagtid och främst mellan klockan 14 och 18.

De vanligaste bränderna i bostäder uppstår vid spisen och beror ofta på att man glömt att man har en platta på. Den näst vanligaste orsaken till bränder är tekniska fel av något slag. Rökning orsakar även ett antal bränder och dessvärre ibland även dödsfall.