Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2018:

Totalt sett gjordes 5160 utryckningar under 2018, vilket är nästan 200 fler jämfört med 2017. Det är också det högsta antalet utryckningar som förbundet någonsin haft. Mycket beror på det oerhört varma sommaren, som fördubblade antalet bränder i skog och mark – bränder som tack vare snabba insatser inte blev omfattande.

En annan typ av utryckningar som har ökat markant under året är hot om suicid (självmord). 2017 var det 69 stycken, och 2018 var det 128. Vid de larmen kan räddningstjänsten många gånger göra stor skillnad för enskilda personer.

Alla typer av utryckningar har dock inte ökat. Trots en ökad befolkning har nämligen vare sig antalet utryckningar till trafikolyckor eller bränder ökat. När det gäller trafikolyckor har därmed trenden brutits: Antalet larm till trafikolyckor har tidigare ökat år från år sedan 20 år tillbaka, men jämfört med 2017 larmades man ut till färre trafikolyckor under 2018.

  • Trafikolyckor 2017: 756
  • Trafikolyckor 2018: 735

Detsamma gäller bostadsbränder, som inte heller ökat nämnvärt i antal.