Samverkan och utveckling

Här presenterar vi olika större samverkansprojekt som vi deltar i eller är med och finansierar.

color-yellow

PilProject OIL SPILL

Project OIL SPILL är ett EU-finansierat projekt vars främsta mål är att stärka kapaciteten när det gäller kustnära oljeutsläpp i Östersjön. Detta ska göras genom att förstärka de strukturer som projektdeltagarna har kring samverkan, metoder och kompetens. Projektet håller på fram till 2021, och när vi medverkar vid någon särskild aktivitet kopplad till projektet, kan du läsa mer om det på denna sida, samt på projektets webbsida:

Project OIL SPILL

The focus of the OIL SPILL project is to strengthen the oil spill response capability in the Baltic Sea Region (BSR) by enhancing cooperation structures, procedures and skills between and within the relevant stakeholders.

The Project will continue until 2021, and when we participate in any particular activity linked to the project, you will be able to read more about it on this page, as well as on the project’s website:

Project OIL SPILL