Politik och beslut

Räddningstjänst kan ske i statlig eller kommunal regi. I vårt fall ansvarar vi för den kommunala räddningstjänsten i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Varje medlemskommun utser ledamöter till en direktion, motsvarande en styrelse, som är vårt beslutsorgan.

Vi är en politiskt styrd organisation och våra medlemskommuners politiker ingår i den direktion som styr vår verksamhet. Direktionen består av sju ledamöter. Linköpings och Norrköpings kommuner har två representanter vardera och Söderköpings, Valdemarsviks samt Åtvidabergs kommuner har en vardera.

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande Mari Hultgren (S) Linköping
 • Vice ordförande Håkan Liljeblad (S) Norrköping
 • Christer Frey (M) Norrköping
 • Rutger Starwing (M) Linköping
 • Kenneth Johansson (S) Söderköping
 • Bertil Eklund (NB) Valdemarsvik
 • Thomas Lidberg (S) Åtvidaberg

Ersättare

 • Lars-Olof Johansson (C) Norrköping
 • Kerstin Nordenberg (M) Norrköping
 • Tommy Vaske (MP) Linköping
 • Yvonne de Martin (C) Linköping
 • Anna Nilsson (M) Valdemarsvik
 • Bengt Wastesson (KD) Söderköping
 • Bo Hasselblad (M) Åtvidaberg

Revisorer

Ann-Cathrine Hjerdt, Linköping
ann-cathrine.hjerdt@linkoping.se

Birgitta Johansson, Linköping
birgitta.e.johansson@linkoping.se

Göran Ekdahl, Norrköping
gekdahl@telia.com