Politik och beslut

Räddningstjänst kan ske i statlig eller kommunal regi. I vårt fall ansvarar vi för den kommunala räddningstjänsten i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Varje medlemskommun utser ledamöter till en direktion, motsvarande en styrelse, som är vårt beslutsorgan.

Vi är en politiskt styrd organisation och våra medlemskommuners politiker ingår i den direktion som styr vår verksamhet. Direktionen består av sju ledamöter. Linköpings och Norrköpings kommuner har två representanter vardera och Söderköpings, Valdemarsviks samt Åtvidabergs kommuner har en vardera.

Direktionen – mandatperioden 2019-2022

Ordinarie

 • Magnus Cato (S), Norrköping
 • Linnea Jägestedt (M), Linköping
 • Lina Alm (M), Norrköping
 • Conny Delerud (S), Linköping
 • Bengt Wastesson (KD), Söderköping
 • Anders Carlsson (C), Valdemarsvik
 • Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg

Ersättare

 • Christian Widlund (C), Norrköping
 • Christer Frey (M), Norrköping
 • Yvonne de Martin (C), Linköping
 • Frida Edvardsson (S), Linköping
 • Kenneth Johansson (S), Söderköping
 • Per Hollertz (M), Valdemarsvik
 • Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg

Revisorer

Ann-Cathrine Hjerdt, Linköping
ann-cathrine.hjerdt@linkoping.se

Birgitta Johansson, Linköping
birgitta.e.johansson@linkoping.se

Göran Ekdahl, Norrköping
gekdahl@telia.com