Om oss

Vi är ett förbund som bildades 2010 och som idag har fem medlemskommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. I våra kommuner bor cirka 329 000 invånare i ett område som är ca 5 270 kvkm stort. Vi samarbetar även med Motala och Vadstenas räddningstjänst vid räddningsinsatser via vår räddningscentral.

Hos oss är vi cirka 450 medarbetare fördelade på fyra heltidsstationer, 12 RIB-stationer (deltidsstationer), fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar.

En stor och viktig del i vårt uppdrag är att på olika sätt bidra till att färre olyckor inträffar och att minska på skadorna om en olycka inträffar. Det gör vi exempelvis genom utbildning och information av olika slag. Vi utbildar både vuxna via våra utbildningsanläggningar och våra så värdefulla barn, via besök i skolorna.

Vi finns även redo att rycka ut dygnet runt, årets alla dagar, om en olycka inträffar och du behöver vår hjälp.

Dessutom stödjer vi företag, organisationer och våra kommuner i deras säkerhetsarbete. Vi har exempelvis stor kunskap i frågor som rör kemikalier och andra brandfarliga och explosiva ämnen samt kring att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Genom att även göra säkerhetskontroller av publika och andra större lokaler vill vi bidra till att du tryggt kan vistas i kommunen.

Till stöd för vårt arbete och våra ansvarsområden finns olika lagar. Bland annat lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om extraordinära händelser (LXO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Genom dem görs din vardag säkrare.