Räddningsperson i beredskap, RIB

color-grey

PilBlideltidsbrandman.nu

Vill du veta mer om hur det är att jobba som deltidsbrandman, så kan du även besöka blideltidsbrandman.nu. Där hittar du information om deltidsstationer i hela Sverige, och kan även testa om du passar som RIB.

Att vara räddningspersonal i beredskap, eller deltidsbrandman som det även kallas, innebär att du har ett ordinarie arbete som du får gå ifrån när det går larm. Inom fem minuter från larm ska du byta till larmkläder och sitta i ett av stationens räddningsfordon. Du måste därför bo och/eller arbeta relativt nära räddningsstationen.

Vad krävs?

Är du intresserad av att bli deltidsbrandman får du genomgå ett fystest för att se om du uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Arbetsprovet består av att gå åtta minuter på ett rullband med en viss lutning och hastighet, iklädd larmkläder och andningsapparat.

Dessutom måste du:

 • vara fullt frisk
 • ha god fysik
 • klara av trånga utrymmen och höga höjder
 • bo eller arbeta inom fem minuters färdväg från deltidsstationen

Både kvinnor och män är välkomna. C- körkort är meriterande.

Anställning och första utbildning

När du blir anställd går du en preparandutbildning på tre veckor vid någon av våra stationer. Du får lära dig lagstiftningen som styr vår verksamhet och teorier om hur bränder och olyckor utvecklar sig. Därefter omsätter du kunskaperna i praktiska övningar, till exempel brandsläckning och att hantera trafikolyckor. Efter genomgången preparandutbildning kan du börja som deltidsbrandman

RIB-utbildningen – fortsatt utbildning

När du arbetat en tid, vanligtvis mellan sex månader och ett år, är det dags att gå RIB-utbildningen. Den sker i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) regi och genomförs på någon av deras skolor eller lokalt på någon räddningstjänst.

Utbildningen består av tre pass:

 1. Två veckors teoretisk och praktisk utbildning på skola/motsvarande
 2. Egenstudier på hemmaplan motsvarande 80 timmar under en fyraveckorsperiod
 3. Tre veckor teoretisk och praktisk utbildning på skola/motsvarande

Hur ser testerna ut?

Jobbet som räddningspersonal i beredskap ställer krav på god fysik. Det du måste klara för att vara aktuell för jobbet är:

 • Rullbandstest på 200 W (innebär gång i 4,5 km/h under 8 graders lutning i 6 minuter med full utrustning på dvs. kroppsvikt + 24 kg)
 • PAFF-varv (arbetsrelaterad bana för att utföra grundläggande arbetsmoment som att koppla slang, resa stegar m.m.)
 • Intervju
 • Arbets-EKG (utförs av en kardiolog för att undersöka fysiologisk lämplighet att rökdyka)
 • Allmän hälsokontroll (mäter BMI, blodfetter, blodtryck m.m.)
 • Drogtest

Blir du sedan rökdykare måste du även klara rullbandstestet med ett visst intervall.

Intresserad?

Är du intresserad av att bli en av våra kollegor kan du kontakta vår platschef på den ort där du bor/och eller arbetar.
Här hittar du också en intresseanmälan, som du kan fylla i online.

Vill du veta mer eller göra våra tester är du välkommen att ringa oss på 010-480 42 21.

color-grey

Här finns våra RIB-stationer

I våra fem kommuner har vi RIB-stationer på tolv olika orter. Här hittar du våra stationer:

Stationskarta