Vi ser till säkerheten

Inom räddningstjänsten jobbar vi bland annat för att alla ska kunna vistas i byggnader och anläggningar utan att behöva oroa sig för att skadas vid en brand. Huvuddelen av detta arbete görs genom våra tillsyner och genom vår medverkan då man planerar och bygger hus. Vi ger även tillstånd till dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Som en säkerhetsaktör vill vi vara med och forma säkerheten i vår omgivning. Läs mer här.