Eldningsförbud i hela Östergötland

Från och med den 23 maj är det förbjudet att elda i länet.
Det betyder att:

  • det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • grillning endast är tillåten vid permanent iordningställda grillplatser (byggda av t.ex. betong eller sten) samt på villatomter i grillar.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland

Läs mer här