Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!

Boka skolutbildning

Barn som har kunskap om sin egen säkerhet kan både påverka andra i sin omgivning och göra enklare, men nog så viktiga, insatser om något skulle hända.

Lågt vattenstånd - Roxen

På grund av lågt vattenstånd och kraftig växtlighet i vattnet så kan det uppstå problem för de som tänker bege sig ut med fritidsbåtar i helgen. Det finns risk att fastna framför allt vid inloppet till småbåtshamnen vid Kinda kanal. Kommunen och båtklubben är informerade och kommer lägga ut information på sina hemsidor fortlöpande.

Kontaktperson: Inre befäl Räddningscentralen

Berörda kommuner

  • Linköping
  • Norrköping