Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!

Boka skolutbildning

Barn som har kunskap om sin egen säkerhet kan både påverka andra i sin omgivning och göra enklare, men nog så viktiga, insatser om något skulle hända.